top of page
balltap-01.jpg
ads07pk.png

ก๊อกบอลปากสนาม ด้ามเขียวสดใส ADS-07

ไม่ต้องเทคแคร์ ก็ดูแลตัวเองได้!

ปากสนามหนา 2mm. เกลียวขันเข้าผนังหนา 4 mm. ครอบบอลเทฟล่อน ปิด-เปิด ลื่น ทนทาน  บรรจุ 6 ชุด

bottom of page