top of page
c1027pp.png
c1027ppp.png
1027.png
c1027.png

C-1027

ยางกันกลิ่นย้อนจากชักโครก ใช้สำหรับติดตั้งใต้ชักโครก เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนจากท่อโสโครก และประสานข้อต่อท่อชักโครกกับท่อระบาย ติดแน่น ใช้งานได้ยาวนาน ใช้ได้กับท่อมาตรฐาน 3-4 นิ้ว  
บรรจุ 6/60 ชุด

bottom of page