บอลวาล์ว พีวีซี CHANG
ขนาด 1/2 นิ้ว    บรรจุ 150 ตัว
ขนาด 3/4 นิ้ว    บรรจุ 120 ตัว
ขนาด   1  นิ้ว    บรรจุ  75 ตัว
ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุ  36 ตัว
ขนาด   2 นิ้ว     บรรจุ  24 ตัว

© 2019 A'MAZON BANGKOK.

อุปกรณ์ห้องน้ำ ครบวงจร ยุค 5.0 G

BOSS A.K. MARKETING COMPANY LIMITED.

  • สีเทาไอคอน Instagram
  • @amazonbkk
  • สีเทาไอคอน Google Places
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon