ชักโครก-29.png

FB 1500
ฝาบ่อส้วมทองเหลือง
แบบบาง 5 นิ้ว
บรรจุ 10 ใบ

FB 1600
ฝาบ่อส้วมทองเหลือง
แบบหนา 6 นิ้ว
บรรจุ 10 ใบ