ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-11.png
amazonNewlogo-02.png

K-075 (ท่อย่น)
สายน้ำทิ้งอเนกประสงค์
ความยาว 75 cm. สีเทา สีขาว
บรรจุ 60 เส้น

K-130 (ท่อย่น)
สายน้ำทิ้งอเนกประสงค์
ความยาว 130 cm. สีเทา สีขาว
บรรจุ 60 เส้น