top of page
ฟอยสะท้อนร้อน.png
amazonNewlogo-02.png

   ฟอยด์สะท้อนความร้อน 2 ด้าน กันความร้อนได้ 95% โครงสร้าง 7 ชั้น ฉนวนกันความร้อน ทางเลือกที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนภายในบ้าน และโรงเรือน เพราะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยด์ ที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ถึง 95% และยังสามารถกันการรั่วซึมของน้ำฝน มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาด และยังมีอายุการใช้งานยาวนานหลายปี

ขนาด 1.25 x 60 ม. (75 ตรม.)

bottom of page