ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-33.png
amazonNewlogo-02.png

สายน้ำดีชักโครกใยแก้ว
A-512K  ขนาด 12” บรรจุ 60 เส้น
A-514K  ขนาด 14” บรรจุ 60 เส้น
A-516K  ขนาด 16” บรรจุ 60 เส้น
A-518K  ขนาด 18” บรรจุ 60 เส้น
A-520K  ขนาด 20” บรรจุ 60 เส้น
A-522K  ขนาด 22” บรรจุ 60 เส้น
A-524K  ขนาด 24” บรรจุ 60 เส้น