ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-32.png
amazonNewlogo-02.png

สายน้ำดีใยแก้วพีวีซีใส
น็อตทองเหลือง
A-512  ขนาด 12” บรรจุ 60 เส้น
A-514  ขนาด 14” บรรจุ 60 เส้น
A-516  ขนาด 16” บรรจุ 60 เส้น
A-518  ขนาด 18” บรรจุ 60 เส้น
A-520  ขนาด 20” บรรจุ 60 เส้น
A-522  ขนาด 22” บรรจุ 60 เส้น
A-524  ขนาด 24” บรรจุ 60 เส้น
A-526  ขนาด 26” บรรจุ 60 เส้น
A-580  ขนาด 80” บรรจุ 60 เส้น
A-5100  ขนาด 1 ม. บรรจุ 60 เส้น
A-5120  ขนาด 1.20 ม. บรรจุ 60 เส้น
A-5150  ขนาด 1.50 ม. บรรจุ 60 เส้น