ลูกลอย22.png

ชุดลูกลอยหม้อน้ำชักโครก
2005/1 CECO กดหน้า
2005/2 CECO กดบน
2005/3 CECO กดข้าง
2005/4 CECO กดบนแบ่งครึ่ง
บรรจุ 12 ชุด