สายฝักบัวเยอรมัน

ไส้ในถัก
ทนน้ำร้อนแรงดัน

สายฝักบัวเยอรมัน

ชุบ ล็อค ยืดหดได้

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-39.png

สายฝักบัวเยอรมันชุบดับเบิ้ลล็อค

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-40.png

AP-120

สายฝักบัวใยแก้วหัวถ้วย น็อตทองเหลือง

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-41.png

AMB-120(150)

สายฝักบัวขาวมุกใยแก้ว น็อตทองเหลือง
หัวถ้วยทองเหลือง

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-42.png

AM-120(150)

สายฝักบัวขาวมุกใยแก้ว น็อตทองเหลือง
หัวถ้วย ABS

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-38.png

AMT-120(150)

สายฝักบัวขาวมุกใยแก้ว น็อตทองเหลือง
หัวถ้วย ABS หัวหมุนได้ 360 องศา

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-27.png

A-HC818

สายน้ำดีใช้กับก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-28.png

สายน้ำดีเข้าเครื่อง

ซักผ้า

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-29.png

สายน้ำดี SUPER STAINLESS

best-seller-transparent-png-image-300-01

สายน้ำดีสแตนเลสผสมน็อตทองเหลือง

สายน้ำดีชักโครกมีเนียมถัก

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-32.png

สายน้ำดีใยแก้วพีวีซีใส
น็อตทองเหลือง

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-33.png

สายน้ำดีชักโครกใยแก้ว

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-34.png

สายน้ำดีใยแก้วขาวมุก
น็อตทองเหลือง

ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-35.png

สายน้ำดีชักโครกใยแก้วขาวมุก