เทปพันเกลียวอเมซอน 10 เมตร

SDG-T

เทปพันเกลียว

หน้าใหญ่

AM-T
เทปพันเกลียว 5 เมตร H2O

เทปพันเกลียว

40 เมตร

เทปพันเกลียว

20 เมตร

A-753
ขอเหล็กเกาะอ่างล้างหน้า

A-754
ขอเหล็กเกาะอ่างล้างหน้าสแตนเลส

AP-01
ขอแขวนฝักบัวอเมซอน ปุ๊ก + น็อต

AP-02
ขอแขวนสายชำระ

อเมซอน ปุ๊ก + น็อต

AP-03(04)
ขอแขวนสายฝักบัว แขวน 2 ระดับ

ปุ๊ก + น็อต