เทป ข้อต่อ-01.png

เทปพันเกลียวอเมซอน 10 เมตร

เทป ข้อต่อ-02.png

SDG-T

เทปพันเกลียว

หน้าใหญ่

เทป ข้อต่อ-03.png

AM-T
เทปพันเกลียว 5 เมตร H2O

เทป ข้อต่อ-04.png

เทปพันเกลียว

40 เมตร

เทป ข้อต่อ-05.png

เทปพันเกลียว

20 เมตร

เทป ข้อต่อ-07.png

A-753
ขอเหล็กเกาะอ่างล้างหน้า

เทป ข้อต่อ-10.png

AP-01
ขอแขวนฝักบัวอเมซอน ปุ๊ก + น็อต

เทป ข้อต่อ-09.png

AP-02
ขอแขวนสายชำระ

อเมซอน ปุ๊ก + น็อต

เทป ข้อต่อ-11.png

AP-03(04)
ขอแขวนสายฝักบัว แขวน 2 ระดับ

ปุ๊ก + น็อต