FAUCET ก็อกน้ำ

fau-01.png

C-8
ก๊อกอ่างด้ามปัด

อเมซอน ทองเหลือง

fau-02.png

C-14

ก๊อกหมุนเซรามิควาล์ว อเมซอน ทองเหลือง

C-9

ก๊อกอ่างแบบด้ามยก อเมซอน ทองเหลือง

C-15

ก๊อกอ่างยกใหญ่

อเมซอน ทองเหลือง

 
fau-04.png

C-10

ก๊อกอ่างแบบด้ามยก อเมซอน ทองเหลือง

C-16

ก๊อกอ่างยกใหญ่

อเมซอน ทองเหลือง

E-7

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

D-7 

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

AZ-6

ก๊อกอ่างแบบยกเซรามิควาล์ว

M-7 (หูกระต่าย)

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

C-7 (หางปลา)

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

C2-7 (ด้ามบิดไร้น็อต)

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

A-7

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

K-7 

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

F-7

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

H-7

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว

C7-1

ก๊อกอ่างล้างหน้า

อเมซอน ตัวใหญ่

ABS-7

ก๊อกอ่าง ABS

แบบด้ามปัด

ABS-7

ก๊อกอ่าง ABS

แบบด้ามพวงมาลัย

TP-2T(P)

ก๊อกอ่างหัวแก้วคริสตัลเซรามิควาล์ว

M-11 (หูกระต่าย)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

fau-22.png

C-11 (หางปลา)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

fau-23.png

C2-11(ด้ามปัดไร้น็อต)

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

fau-24-36.png

AO-11

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว ก้านปรับยกสูงต่ำ หมุนซ้าย-ขวา ได้

 
fau-25.png

K-11

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

fau-26.png

H-11 

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

fau-27.png

F-11

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

fau-28.png

A-11

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนังเซรามิควาล์ว

M-13 (หูกระต่าย)

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

C-13 (หางปลา)

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

fau-31.png

C2-13(ด้ามปัดไร้น็อต)

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

AO-13

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว ก้านปรับยกสูงต่ำ
หมุนซ้าย ขวา ได้

 

K-13

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

H-13

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

F-13

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

A-13

ก๊อกอ่างซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว

 

RS-13

ก๊อกอ่างคอฉาก

สแตนเลส 304

CS-6

ก๊อกผนัง 2 ทาง

สแตนเลส 304

CS-8

ก๊อกอ่างล้างหน้า

สแตนเลส 304

cs1504.png

CS-15

ก๊อกอ่างล้างจาน

สแตนเลส 304

fau-38.png

CS-13

ก๊อกอ่างด้ามปัด

สแตนเลส 304

fau-39.png

CS-11

ก๊อกอ่างด้ามปัด

สแตนเลส 304

CS-7

ก๊อกอ่างด้ามปัด

สแตนเลส 304

CS-5

ก๊อกอ่างด้ามปัด

สแตนเลส 304

C3-4

วาล์วฝักบัว

สแตนเลส 304

C3-3 (หางปลา)

วาล์วฝักบัว

สแตนเลส 304

AV2-C

วาล์ว 2 ทาง

สแตนเลส 304

CS-3

วาล์วด้ามปัด

สแตนเลส 304

AV3-C

วาล์ว 3 ทาง

สแตนเลส 304

C-5 (หางปลา)

ก๊อกคอยาว

เซรามิควาล์ว

C-303

ก๊อกคอสั้น

เซรามิควาล์ว

PAT-2

ก๊อกคอสั้น

เซรามิควาล์ว SP

PAT-3

ก๊อกสนามคอสั้นเซรามิควาล์ว SP

 

AZ-4

ก๊อกกดปัสสาวะชาย

TB-33T(P)
ชุดอุปกรณ์โถปัสสาวะชายพร้อมติดตั้ง

AZ-5
ก๊อกหยุดอัตโนมัติปัสสาวะชาย
ทำจากทองเหลือง

TK-1

 ปรับน้ำได้ 2 แบบเป็นตัวเพิ่มอ๊อกซิเจนน้ำ

TK-2 
ปรับน้ำได้ 2 แบบ เป็นตัวเพิ่มอ๊อกซิเจนน้ำ หมุน 360 องศา

ถ้วยรองโถปัสสาวะ
พีวีซีชุบโครเมียม

© 2019 A'MAZON BANGKOK.

อุปกรณ์ห้องน้ำ ครบวงจร ยุค 5.0 G

BOSS A.K. MARKETING COMPANY LIMITED.

  • สีเทาไอคอน Instagram
  • @amazonbkk
  • สีเทาไอคอน Google Places
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon