เฉพาะขาตั้ง K-45
ขาตั้งสแตนเลส

อ่างซิงค์ล้างจาน

legk1050.png

เฉพาะขาตั้ง K-1050
ขาตั้งสแตนเลส

อ่างซิงค์ล้างจาน

legk1250.png

เฉพาะขาตั้ง K-1250
ขาตั้งสแตนเลส

อ่างซิงค์ล้างจาน

K-45
อ่างซิงค์สแตนเลส หลุมเดี่ยว + สะดือ

K-1050
อ่างซิงค์สแตนเลส หลุมเดี่ยวมีที่พัก + สะดือ

K-1250
อ่างซิงค์สแตนเลส หลุมคู่มีที่พัก + สะดือ

512S
อ่างสแตนเลส ไม่มีปีกข้าง

612
อ่างสแตนเลส

613
อ่างสแตนเลส 2 ชั้น

622 ต่อบน
อ่างสแตนเลสคู่

ฟอยด์สะท้อน

ความร้อน