top of page
tp2.png
amazonNewlogo-02.png
tp2p.png

TP-2  แพ็คกล่อง บรรจุ 6/108 ตัว
WIDTH/HEIGHT  12.5 x 12 cm.
ก๊อกอ่างหัวแก้วคริสตัลเซรามิควาล์ว

คุณภาพสูง ไม่รั่วซึม ทนทานต่อการใช้งาน

TP-2P แพ็คแผง บรรจุ 72 ชุด

bottom of page