top of page
fau-56.png
amazonNewlogo-02.png
tp33t.png
tb33p.png

TB-33P
ชุดอุปกรณ์โถปัสสาวะชายพร้อมติดตั้ง
(ท่อน้ำทิ้งชุบโครเมียม) แพ็คสกินแพ็ค
บรรจุ 32 ชุด

TP-33T
ชุดอุปกรณ์โถปัสสาวะชายพร้อมติดตั้ง
(ท่อน้ำทิ้งพลาสติกชุบ)
บรรจุ 32 ชุด

bottom of page