top of page
m7.png
amazonNewlogo-02.png
m7pk.png

M-7 (หูกระต่าย)
WIDTH/HEIGHT  13 x 14.5 cm.

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ด้ามหูกระต่าย

ด้ามเปิดปิดใหญ่ สะดวกในการใช้งาน ไม่รั่วซึม
บรรจุ 72 ชุด

bottom of page