top of page
fau-07.png
amazonNewlogo-02.png

E-7 
ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า คุณภาพสูง สวยงาม หมดปัญหารั่วซึม ทนทาน ต่อการใช้งาน

ได้มาตฐานการผลิต

WIDTH/HEIGHT  12 x 12 cm.
บรรจุ 72 ชุด

e7pk.png
bottom of page