top of page
fau-09.png
amazonNewlogo-02.png
az6pk.png

AZ-6
WIDTH/HEIGHT  10 x 24 cm.
ก๊อกอ่างแบบยกเซรามิควาล์ว ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า คุณภาพสูง สวยงาม หมดปัญหาการรั่วซึม ทนทานต่อการใช้งาน ได้มาตรฐานการผลิต
บรรจุ 48 ชุด

bottom of page