top of page
cb7.png
amazonNewlogo-02.png
cb7pk.png

CB-7 (หางปลา)
WIDTH/HEIGHT  12 x 13 cm.

ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ด้ามหางปลา

เปิดปิดง่าย คุณภาพสูง หมดปัญหาการรั่วซึม

แข็งแรง ทนทาน
บรรจุ 72 ชุด

bottom of page