ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-37.png
amazonNewlogo-02.png

สายฝักบัวเยอรมันชุบล็อค
ยืดหดได้
SS-1020P ความยาว 1.20 ม. ยืดได้ถึง 1.50 ม.
SS-1050P ความยาว 1.50 ม. ยืดได้ถึง 1.80 ม.
บรรจุ 60 เส้น
SS-2000P ความยาว 1.80 ม. ยืดได้ถึง 2.00 ม.
บรรจุ 55 เส้น