top of page
a904.png
amazonNewlogo-02.png
a904p.png

AP-904

ชุดฝักบัวอาบน้ำ 1 ระบบ น้ำแรง
หน้ากลม รูสายน้ำรูปสี่เหลียมผืนผ้า
สายฝักบัวพีวีซี ABS หัวน็อตทองเหลืองชุบ
WIDTH/HEIGHT 5 x 18 cm.
บรรจุ 48 ชุด

bottom of page