floor in-07.jpg
amazonNewlogo-02.png

ATS-80 (สแตนเลส)
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส มีตะกร้ากรองผง มีถ้วยกรองผง
ระบายน้ำได้ดี กรองเส้นผมและสิ่งสกปรกไม่ให้ไหลลงท่อน้ำทิ้ง
ไม่อุดตัน และป้องกันกลิ่นย้อนกลับสู่ห้องน้ำของคุณ
WIDTH/HEIGHT  9 x 3.5 cm.
บรรจุ 100 ชิ้น