top of page
e3.png
amazonNewlogo-02.png

E-3
WIDTH/HEIGHT  7 x 10 cm.
วาล์วฝักบัวเซรามิควาล์ว สำหรับฝักบัว 

ช่วยประหยัดน้ำขณะเปิดปิด ป้องกันการรั่วซึม

ทนทานต่อการใช้งาน
บรรจุ 6/72 ตัว

e3.png
bottom of page