ชักโครก-16.png

ชุดลูกลอย
พร้อมก้านทองเหลือง อิตาลี
LN-12 ขนาด 1/2” บรรจุ 10 ชุด
LN-34 ขนาด 3/4” บรรจุ 10 ชุด
LN-1 ขนาด    1”   บรรจุ 10 ชุด