top of page
ชักโครก-01.jpg
amazonNewlogo-02.png
a.png
amazonNewlogo-02.png

ชุด A  สำหรับหม้อน้ำ มือโยกด้านหน้า
ในชุดประกอบด้วย

1. อะไหล่มือโยกหน้า

2. อะไหล่ชักโครกชุดน้ำออก

3. อะไหล่ชักโครกชุดน้ำเข้าปรับสูงต่ำได้ 5-8 นิ้ว
4. น็อตยึดหม้อน้ำชักโครก

5. สายน้ำดีขาวมุกใยแก้ว 16 นิ้ว
บรรจุ 14 ชุด

bottom of page