เทป ข้อต่อ-21.png
amazonNewlogo-02.png

ท่ออุดแท้งท์ PVC
ขนาด 3/4   นิ้ว บรรจุ 200 ชิ้น
ขนาด   1 ”      บรรจุ 200 ชิ้น
ขนาด 1 1/2 ”  บรรจุ 200 ชิ้น
ขนาด   2  ”     บรรจุ 200 ชิ้น