ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-34.png
amazonNewlogo-02.png

สายน้ำดีใยแก้วขาวมุก
น็อตทองเหลือง
AW-14  ขนาด 14” บรรจุ 60 เส้น
AW-16  ขนาด 16” บรรจุ 60 เส้น
AW-18  ขนาด 18” บรรจุ 60 เส้น
AW-20  ขนาด 20” บรรจุ 60 เส้น
AW-22  ขนาด 22” บรรจุ 60 เส้น
AW-24  ขนาด 24” บรรจุ 60 เส้น
AW-26  ขนาด 26” บรรจุ 60 เส้น
AW-28  ขนาด 28” บรรจุ 60 เส้น
AW-80  ขนาด 80” บรรจุ 60 เส้น
AW-100  ขนาด 1 ม. บรรจุ 60 เส้น
AW-120  ขนาด 1.20 ม. บรรจุ 60 เส้น
AW-150  ขนาด 1.50 ม. บรรจุ 60 เส้น