ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-35.png
amazonNewlogo-02.png

สายน้ำดีชักโครกใยแก้วขาวมุก


AW-516K ขนาด 16” บรรจุ 60 เส้น
AW-518K ขนาด 18” บรรจุ 60 เส้น
AW-520K ขนาด 20” บรรจุ 60 เส้น
AW-522K ขนาด 22” บรรจุ 60 เส้น
AW-524K ขนาด 24” บรรจุ 60 เส้น