top of page
สายน้ำดีชักโครกขาวมุก20.png
amazonNewlogo-02.png

สายน้ำดีชักโครกใยแก้วขาวมุก
ใช้ต่อกับอุปกรณ์ห้องน้ำ หม้อน้ำชักโครก
ให้น้ำไหลผ่านสายโดยที่น้ำไม่รั่วซึม
ขนาดเกลียวน็อต 1/2 x 5/8 นิ้ว


AW-516K ขนาด 16”  บรรจุ 12/60 เส้น
AW-518K ขนาด 18”  บรรจุ 12/60 เส้น
AW-520K ขนาด 20” บรรจุ 12/60 เส้น
AW-522K ขนาด 22” บรรจุ 12/60 เส้น
AW-524K ขนาด 24” บรรจุ 12/60 เส้น

สายน้ำดีชักโครกขาวมุก20pk.png
bottom of page