PVC & BRASS FITTINGS

ข้อต่อพีวีซีและทองเหลือง

สามตาทางพีวีซี
ขนาด 1/2 นิ้ว  3/4 นิ้ว
บรรจุ 500 ชิ้น

© 2019 A'MAZON BANGKOK.

อุปกรณ์ห้องน้ำ ครบวงจร ยุค 5.0 G

BOSS A.K. MARKETING COMPANY LIMITED.

  • สีเทาไอคอน Instagram
  • @amazonbkk
  • สีเทาไอคอน Google Places
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon