top of page
a028.png
amazonNewlogo-02.png
a028wpk.png
new.png
a028gpk.png
a028blpk.png
a024gdee.png
a024bldee.png
a024wde.png
whitehose.gif
024c.gif

A-028W(สีขาว), A-028G(สีเขียว),

A-028BL(สีฟ้า)

ชุดชำระอเมซอน หัวชำระสีขาว มือกดนุ่ม ติดตั้งง่าย ไม่รั่วซึม พร้อมสายพีวีซีขาวใยแก้ว ยาว 1.20 ม. น็อตทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
WIDTH/HEIGHT 6.5 x 11.5 cm.

บรรจุ 48 ชุด

bottom of page