top of page
045w.png
amazonNewlogo-02.png
045wpk.png
new.png
045wd.gif
whitehose.gif

A-045W

ชุดชำระอเมซอน หัวชำระสีขาว มือกดนุ่ม ไม่หักงอ ติดตั้งง่าย ไม่รั่วซึม พร้อมสายพีวีซีขาว ยาว 1.20 เมตร น็อตทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
WIDTH/HEIGHT 8 x 11.4 cm.

บรรจุ 48 ชุด

bottom of page