top of page
arc607590.png

ราวแขวนผ้าสแตนเลส ตัว C

โครงหนา แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ไม่เป็นสนิม มุมโค้งตัว C ปลอดภัย ใช้งานสะดวก แกนหนา 16 มม. (5 หุน)
ARC-60 ขนาด 60 cm. บรรจุ 12 อัน
ARC-75 ขนาด 75 cm. บรรจุ 12 อัน
ARC-90 ขนาด 90 cm. บรรจุ 12 อัน

bottom of page