top of page
ชักโครกบน-c1102p.png
ชักโครกบน-c1102.png
amazonNewlogo-02.png
c1102.png
amazonNewlogo-02.png

ชุด C1102 สำหรับหม้อน้ำ ปุ่มกดบนแบ่งครึ่ง

สำหรับสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ในชุดประกอบด้วย

1. อะไหล่ปุ่มกดบนแบ่งครึ่ง
2. อะไหล่ชักโครกชุดน้ำออก ความสูง 8 นิ้ว

3. อะไหล่ชักโครกชุดน้ำเข้าปรับสูงต่ำได้ 5-8 นิ้ว
4. น็อตยึดหม้อน้ำชักโครก

5. สายน้ำดีขาวมุกใยแก้ว 16 นิ้ว
บรรจุ 14 ชุด

bottom of page