แยกc1102in.png
amazonNewlogo-02.png
new.png
แยกc1102pk.png
amazonNewlogo-02.png

ชุด C1102 สำหรับหม้อน้ำ ปุ่มกดบนแบ่งครึ่ง

สำหรับสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ประกอบด้วย

อะไหล่ปุ่มกดบนแบ่งครึ่ง
อะไหล่ชักโครกชุดน้ำออก

อะไหล่ชักโครกชุดน้ำเข้าปรับสูงต่ำได้
น็อตยึดหม้อน้ำชักโครก,

สายน้ำดีขาวมุกใยแก้ว 16 นิ้ว
บรรจุ 14 ชุด