เทป ข้อต่อ-27.png
amazonNewlogo-02.png

คลีนเอ้าท์ท่อ PVC ฝาทองเหลือง
K-9612  ขนาด 2 นิ้ว  บรรจุ 12/100
K-9629
  ขนาด 2 1/2 นิ้ว  บรรจุ 12/80

K-9636  ขนาด 3 นิ้ว  บรรจุ 12/60

K-9643  ขนาด 4 นิ้ว  บรรจุ 6/40