เทป ข้อต่อ-26.png
amazonNewlogo-02.png

แคล้มก้ามปู PVC
KT-38   ขนาด 3/8 นิ้ว บรรจุ 200 ตัว
KT-12   ขนาด 1/2 ”    บรรจุ 500 ตัว
KT-34   ขนาด 3/4 ”   บรรจุ 400 ตัว
KT-1     ขนาด  1 ”     บรรจุ 300 ตัว
KT-112  ขนาด 1 1/2”   บรรจุ 100 ตัว
KT-2     ขนาด  2  ”    บรรจุ 70 ตัว