top of page
หน้ากากผ้า.png
amazonNewlogo-02.png
หน้ากากผ้า02.png

หน้ากากผ้าปิดจมูก
มีความสามารถในการป้องกันหรือลดการแพร่กระจายเชื้อ หากคุณไม่ได้ทำงานในพื้นที่เสี่ยงหรือต้องเจอผู้ป่วยติดเชื้อ อย่างแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ การสวมเพียง หน้ากากผ้าก็ถือว่าเพียงพอต่อความจำเป็น สามารถนำกลับมาซักและใช้ใหม่ได้อีกด้วย


ผ้าปิดจมูก คละสี บรรจุ 10 โหล
ผ้าปิดจมูก สีขาว บรรจุ 10 โหล

bottom of page