เทป ข้อต่อ-24.png
amazonNewlogo-02.png

ฟุตวาล์วพีวีซี
FVP-34    ขนาด 3/4 นิ้ว บรรจุ 200 ตัว
FVP-1      ขนาด    1 ”    บรรจุ 200 ตัว
FVP-112    ขนาด 1 1/2 ” บรรจุ 100 ตัว
FVP-2      ขนาด    2 ”    บรรจุ 100 ตัว