ชักโครก-32.png

FS-601
ฝาบ่อส้วมสแตนเลส รุ่นหนา 6 นิ้ว
WIDTH/HEIGHT  6 x 6 นิ้ว

FS-602
ฝาบ่อส้วมสแตนเลส รุ่นหนา 8 นิ้ว
WIDTH/HEIGHT  8 x 8 นิ้ว