ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-12.png
amazonNewlogo-02.png

K-180 (ท่อยืดหดได้)
สายน้ำทิ้งอเนกประสงค์
ความยาว 180 cm. สีเทา สีขาว
บรรจุ 60 เส้น

K-200 (ท่อยืดหดได้)
สายน้ำทิ้งอเนกประสงค์
ความยาว 2 เมตร
บรรจุ 100 เส้น

K-300 (ท่อยืดหดได้)
สายน้ำทิ้งอเนกประสงค์
ความยาว 3 เมตร
บรรจุ 100 เส้น