top of page
ชักโครก-19.png

ชุดลูกลอยสแตนเลส พร้อมก้านสแตนเลส
LS-12 ขนาด 1/2”      บรรจุ 50 ชุด
LS-34 ขนาด 3/4”    บรรจุ 50 ชุด
LS-1 ขนาด    1”       บรรจุ 20 ชุด
LS-112 ขนาด 1 1/2”   บรรจุ 25 ชุด
LS-2 ขนาด    2”      บรรจุ 25 ชุด

 

bottom of page