เทป ข้อต่อ-25.png
amazonNewlogo-02.png

กิ๊ฟรัดท่อพีวีซี
KP-12   ขนาด 1/2 นิ้ว บรรจุ 400 ตัว
KP-34   ขนาด 3/4 ”   บรรจุ 300 ตัว
KP-1     ขนาด  1 ”     บรรจุ 200 ตัว
KP-112  ขนาด 1 1/2” บรรจุ 100 ตัว
KP-114  ขนาด 1 1/4” บรรจุ 100 ตัว