top of page
สายยาง.png
amazonNewlogo-02.png
สายยาง02.jpg

ท่ออ่อนพีวีซี (สายยางสีฟ้า)
เบา สะดวกเคลื่อนย้าย/ติดตั้ง/ใช้งาน มีความยืดหยุ่นตัวสูง เหนียว แข็งแรง ทนทาน อายุงานยาวนาน ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองไทย การไหลของน้ำสม่ำเสมอ สายยางไม่หดตัวไม่บีบแบน
ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

                 น้ำหนัก    ความยาว   แพ็ค

               (กก./ม้วน) (เมตร/ม้วน) (ม้วน)

 1 นิ้ว (8 หุน)      30        100       1
1/2 นิ้ว (4 หุน)     15        100       1
3/4 นิ้ว (6 หุน)    25        100       1
5/8 นิ้ว (5 หุน)    20        100       1
5/8 นิ้ว (5 หุน)     4          20       5

 

bottom of page