ชักโครก016.png
amazonNewlogo-02.png
new.png
ชักโครก015.png
amazonNewlogo-02.png

ชุด C  สำหรับหม้อน้ำ ตัวกดด้านบน
อะไหล่ตัวกดด้านบน

อะไหล่ชักโครกชุดน้ำออก

อะไหล่ชักโครกชุดน้ำเข้าปรับสูงต่ำได้
น็อตยึดหม้อน้ำชักโครก

สายน้ำดีขาวมุกใยแก้ว 16 นิ้ว
บรรจุ 14 ชุด