ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-05.png
amazonNewlogo-02.png

ก้านชาร์ปสแตนเลสชุบ
BC-08  ขนาด   8 นิ้ว   บรรจุ 120 อัน
BC-10  ขนาด 10 นิ้ว   บรรจุ 120 อัน
BC-12  ขนาด 12 นิ้ว   บรรจุ 120 อัน
BC-14  ขนาด 14 นิ้ว   บรรจุ 120 อัน
BC-16  ขนาด 16 นิ้ว   บรรจุ 120 อัน