top of page
mirror-07.jpg
amazonNewlogo-02.png

SS-456 (6 ชิ้นชุด)
กระจกทรงเหลี่ยมสีขาว ปรับมุม ซันซัน

ประกอบด้วย กระจก หิ้งวางของ ราวแขวนผ้า ที่ใส่สบู่ ที่ใส่แปรงสีฟัน และที่ใส่กระดาษชำระ มีสีขาว บรรจุ 6 ชุด

bottom of page