ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-29.png
amazonNewlogo-02.png
best-seller-transparent-png-image-300-01

สายน้ำดี SUPER STAINLESS ใช้กับน้ำร้อน 
ทนแรงดันสูงถึง 30 Bar
A-812  ขนาด 12” บรรจุ 60 เส้น
A-814  ขนาด 14” บรรจุ 60 เส้น
A-816  ขนาด 16” บรรจุ 60 เส้น
A-818  ขนาด 18” บรรจุ 60 เส้น
A-820  ขนาด 20” บรรจุ 60 เส้น
A-822  ขนาด 22” บรรจุ 60 เส้น
A-824  ขนาด 24” บรรจุ 60 เส้น
A-880  ขนาด 80” บรรจุ 60 เส้น
A-8100  ขนาด 1 ม. บรรจุ 60 เส้น
A-8120  ขนาด 1.20 ม. บรรจุ 60 เส้น
A-8150  ขนาด 1.40 ม. บรรจุ 60 เส้น