ท่อน้ำทิ้ง ขอแขวน สาย-31.png
amazonNewlogo-02.png

สายน้ำดีชักโครกมีเนียมถัก
A-712K ขนาด 12” บรรจุ 60 เส้น
A-714K ขนาด 14” บรรจุ 60 เส้น
A-716K ขนาด 16” บรรจุ 60 เส้น
A-718K ขนาด 18” บรรจุ 60 เส้น
A-720K ขนาด 20” บรรจุ 60 เส้น
A-722K ขนาด 22” บรรจุ 60 เส้น
A-724K ขนาด 24” บรรจุ 60 เส้น